Servicii

 • 1.Spitalizare continua in specialitatile:

   a). Medicină internă acuţi

   b). Medicină internă cronici (sectia exterioara Miercurea Nirajului)

   c). Pneumologie cronici

 • 2. Spitalizare de zi

 • 3. Servicii ambulatorii in specialitatile:

       - ambulator de specialitate medicină internă

       - ambulator de specialitate dermatovenerologie

       - ambulator de specialitate de pediatrie

 • 4. Laborator de analize medicale

 • 5. Radiologie

 • 6. Camera de garda