SPITALUL SOVATA-NIRAJ

Adresa: 545500 Sovata, str. Principal nr. 156

Tel/ Fax: 0265-570 933; E-mail: css@digicomm.ro sau csssovata@yahoo.com

Nr.362 data 22.08.2016ANUNT

Spitalul Sovata –Niraj organizeaza concurs pentru:


in data de 21.09.2016 ora 09.00


Candidatii sunt rugati sa depuna dosarele de inscriere la sediul institutiei din Sovata str. Principala nr. 156 pana in data de 16.09.2016 ora 14.00

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

Cerninte minime pentru ocuparea postului:

Concursul va consta dintr-o proba scrisa si interviu

Informatii la tel: 0265/570933

BIBLIOGRAFIE

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INFIRMIERA

1 Tehnica ingrijirii bolnavului – Lucretia Titirca

2. Ordinul MS nr. 916/2006 – privind aprobarea normelor de supraveghere prevenire si

control al Infectiilor Nosocomiale in in unitatile sanitare.

3. Ordinul MS nr. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia,

dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Ordinul MSP nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati

medicale.

5. Legea nr. 46/2003 – privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile

ulterioare.

6. Ordinul nr.1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de

spalatorie pentru unitati medicale, doar capitolele care trateaza :

- colectarea la sursa si ambalarea lenjeriei.

- transportul si depozitarea lenjeriei murdare.

- depozitarea si transportullenjeriei curate.

7.0rdinul nr.261/2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in

unitatile sanitare.(Cap.l,ll,lll)

8.0rdinul nr. 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de

culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din

activitati medicale.